Selectieprocedure

headerlogo

De medische selectie

Medische selectie

Het aantal personen dat in contact komt met de medische gegevens van kandidaten is beperkt. Bovendien zijn ze stuk voor stuk gebonden aan het medische geheim. Geen enkel element uit je medische dossier kan worden meegedeeld zonder jouw schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Wat houdt de medische selectie in?

Kandidaten zitten meestal met heel wat vragen over de medische selectie:

 1. Waaraan mag ik me verwachten?
 2. Wat zijn de belangrijkste redenen voor ongeschiktheid?
 3. Heb ik recht op een tweede kans?

We kunnen je enkel aanraden om eerst bij je eigen huisarts of tandarts langs te gaan. Sommige problemen zijn snel op te sporen en te verhelpen, zodat je je slaagkansen meteen kunt opkrikken:

 1. oorstoppen
 2. onverzorgde tanden
 3. overgewicht
 4. ...

Andere problemen zijn echter niet te verhelpen en geven aanleiding tot definitieve ongeschiktheid, waartegen geen beroep mogelijk is.

 1. ernstig gehoorverlies
 2. rugproblemen
 3. ...

Na de medische basisselectie wordt een medisch profiel opgesteld. Dit profiel bepaalt je geschiktheid en de functies die het beste bij jouw mogelijkheden aansluiten.

Medische basisselectie

De medische basisselectie (MBS) is doorslaggevend voor de bepaling van je medische profiel.
Dit onderzoek laat de opsporing van ziekten en aandoeningen toe, waarvan je misschien niet op de hoogte bent en die gevaar zouden kunnen opleveren bij de uitvoering van je opdracht en taken.
Niet alleen voor jou, maar ook voor je teamgenoten. Op basis van dit medische onderzoek wordt jouw (on)geschiktheid bepaald voor een militaire carrière.

Alle regels en procedures werden vastgelegd in het KB Werving van 27 maart 2003, vertaald in een militair reglement (IF 51), dat wordt bijgewerkt in functie van de evolutie van de medische technieken en opdrachtvereisten.

Niets wordt aan het toeval overgelaten

De MBS wordt opgesplitst in twee onderzoeksluiken:

 1. het gemeenschappelijk medisch basisonderzoek (Dstart) op basis waarvan het medische profiel van de kandidaat wordt bepaald. Dstart vindt plaats tijdens een voormiddag in de « medische keten ».
 2. bijkomende medische onderzoeken (D-Extra) voor een verdere diagnose voor risicofuncties.

  D-Extra is er voor:
  • piloten
  • luchtverkeersleiders
  • paracommando's
  • duikers
  • vrachtwagenchauffeurs of chauffeurs personenvervoer

  Deze D-Extra-onderzoeken kunnen worden ingepland op dezelfde dag als de Dstart, maar in sommige gevallen - voor piloten bijvoorbeeld - nemen ze meerdere dagen in beslag.

Medisch profiel

Het medisch profiel wordt bepaald op het einde van de medische basisselectie.
Je krijgt een medische score toegekend van 1 (ideaal) tot 5 (ongeschikt).

 1. P1 : persoon met atletische lichaamsbouw geschikt voor alle functies
 2. P2 : persoon met normale of ontwikkelende lichaamsbouw geschikt voor alle functies
 3. P3 : persoon van wie de waarden niet binnen de normale waarden vallen geschikt voor een beperkt aantal functies (beperkte pathologie)
 4. P4 : persoon ongeschikt voor het merendeel van de militaire functies
 5. P5 : persoon ongeschikt voor een militaire functie
Dit betekent met andere woorden dat u de volgende hoedanigheid kunt hebben:
 • volledig geschikt voor een militaire functie;
 • tijdelijk ongeschikt voor elke militaire functie (na een volledige behandeling van de vastgestelde aandoening kunt u zich voor een nieuwe sessie inschrijven in een Informatiecentrum, en dit na een minimum wachttijd van drie maanden);
 • definitief ongeschikt voor elke militaire functie (er is geen enkele behandeling die toelaat de vastgestelde pathologie te verzorgen).

De minister bepaalt het minimale profiel dat toegang geeft tot een militaire functie. Wie na uitputting van alle rechtsmiddelen definitief ongeschikt wordt verklaard, kan zich nooit meer opnieuw inschrijven voor een andere werving.
Voor iedere functie wordt een medisch minimumprofiel vastgelegd.
Tijdens je loopbaan kan je profiel worden herzien.

Gemeenschappelijk medisch basisonderzoek (Dstart)

Alle kandidaten (mannen en vrouwen) worden onderworpen aan dezelfde medische onderzoeken:

 1. urinetest
 2. drugstest (het gebruik van drugs strookt niet met de militaire ingesteldheid) - indien positief volgt er een neuropsychiatrische evaluatie en eventuele uitsluiting!
 3. een verklaring op eer niet zwanger te zijn wordt gevraagd van de vrouwelijke sollicitanten, bij twijfel kunnen ze geen radiografische onderzoeken ondergaan en zal hun medische selectie naar een latere datum worden verschoven.
 4. radiografisch onderzoek van de wervelkolom en het bekken (niet bij eventuele zwangerschap)
 5. oogonderzoek (kandidaat-piloten moeten een perfect zicht hebben, namelijk 10/10 aan ieder oog, zonder correctie)
 6. audiometrisch onderzoek
 7. NKO-onderzoek
 8. controle van het gebit (een slecht verzorgd gebit geeft aanleiding tot ongeschiktheid)
 9. berekening van BMI
 10. elektrocardiogram
 11. algemeen neurologisch onderzoek
 12. algemeen klinisch onderzoek
 13. eventuele aanvullende onderzoeken bij de specialisten van het Centrum voor Medische Expertise van het Militair Hospitaal Koningin Astrid

Na het laatste onderzoek bepaalt de MBS-arts jouw medische profiel en overhandigt hij een attest met daarop jouw profiel of de redenen voor (voorlopige of definitieve) ongeschiktheid.

Bijkomende medische onderzoeken (D-Extra)

Aan bepaalde functies zijn grotere risico's verbonden. Voor die functies zijn bijkomende medische onderzoeken (D-Extra) nodig.
Het betreft:

 1. paracommando's
 2. vrachtwagenchauffeurs of chauffeurs personenvervoer
 3. duikers
 4. piloten
 5. luchtverkeersleiders

Een greep uit de bijkomende medische onderzoeken, naargelang functie:

 1. bloedtests
 2. verdere drugsscreening
 3. doorgedreven oogonderzoek
 4. doorgedreven ooronderzoek
 5. cardiologische onderzoeken
 6. longfunctieonderzoeken
 7. bijkomende radiografische onderzoeken
 8. hogedrukkamer
 9. neurologisch onderzoek met elektro-encefalogram

Net als bij het medische basisonderzoek ontvang je een bijkomend attest van (on)geschiktheid voor bepaalde functies.
Ook hier kan je beroep aantekenen tegen deze beslissing.

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid