Huidige bloedgevers

headerlogo

 

Uitnodiging tot bloedgift

TE RESPECTEREN REGELS (cfr OG-J/37D)

Als u een uitnodiging tot bloedgift aan de M.D.B.T ontvangt:

 • Gebruik een licht ontbijt zonder vetstoffen alvorens u zich naar de M.D.B.T. begeeft.
 • Respecteer een wachttijd van minimum 13 weken na een bloedgifte bij het Rode Kruis of ne een enkelvoudige bloedgifte bij de MDBT, een wachttijd van minimum 26 weken na een dubbele bloedgifte bij de M.D.B.T.
 • Verwittig uw hiërarchische overste en laat u inschrijven in het ziekenboek voor de dag van de bloedgift.
 • Bij de minste twijfel omtrent medische geschiktheid (heelkunde, ziekte, geneesmiddelen, inentingen, …) moet de Geneesheer Diensthoofd van de M.D.B.T. ten laatste 10 dagen voor de vastgestelde datum van de bloedgift gecontacteerd worden.
 • Ieder beletsel moet gemeld worden aan het secretariaat van de M.D.B.T., ten laatste 10 dagen voor de vastgelegde datum van de bloedgift.
 • Enkel een geval van overmacht, schriftelijk gemotiveerd, kan afwezigheid op de vastgestelde datum van de bloedgift wettigen en rechtvaardigen.
 • De overtreders zullen definitief uitgesloten worden als erkende bloedgever van de M.D.B.T.
 • De donor van bloedplaatjes mag de laatste 4 dagen voor de gift geen ontstekingswerende middelen gebruiken, alsook geen tabak gebruiken de laatste 4 uur die de gift voorafgaan.
 • Men moet ten minste 45 minuten voorzien voor het geven van rode bloedcellen, 60 minuten voor het geven van bloedplasma en 90 minuten voor het geven van bloedplaatjes.
 • Het verdwijnen van alle biologische afwijkingen, pathologisch of niet, gemeld door de M.D.B.T., moet bewezen worden om een nieuwe uitnodiging te kunnen bekomen.
 • Ieder gift van volbloed, hemmoragie of opmerkelijk gewichtsverlies, gewild of niet, moet gemeld worden aan de Geneesheer Diensthoofd van de M.D.B.T.

Wat doe ik na een inenting?

Ik heb mij laten inenten
Levende verzwakte vaccins met risico van Guillain-Barré
Naam van het vaccinPreventieve vaccinatie tegen…Wachttijd
M.M.R. VAXPRO PRIORIX Bof / Mazelen / Rode hond 90 dagen
PROVARIVAX VARILRIX Waterpokken 90 dagen
PRIORIX TETRA Bof / Mazelen / Rode hond / Waterpokken 90 dagen
Levende verzwakte vaccins zonder risico van Guillain-Barré
Naam van het vaccinPreventieve vaccinatie tegen…Wachttijd
B.C.G. Tuberculose 30 dagen
STAMARIL Gele koorts 30 dagen
OPV (ORAL POLIO VACCINE) Polio 30 dagen
Dode / geïnactiveerde / eiwit vaccins
Naam van het vaccinPreventieve vaccinatie tegen…Wachttijd
ENERGIX B FENDRIX HBVAXPRO Hepatitis B 7 dagen
TWINRIX Hepatitis A & B 7 dagen
Dode / geïnactiveerde / eiwit vaccins
Naam van het vaccinPreventieve vaccinatie tegen…Wachttijd
ALLE Alles 2 dagen

U bent reeds bloedgever?

Al bloedgeverU vindt hier een aantal nuttige inlichtingen om uw bloeddonatie voor te bereiden, hoe u ons kunt bereiken, alsook de administratie met betrekking tot bloeddonaties...
Als u bijkomende vragen hebt kunt u ons deze overmaken via het formulier op deze pagina

Ik ga met pensioen, mag ik nog bloed geven in het leger?

Volgens de wet mag u bloed geven vanaf 18 jaar tot 65 jaar. Indien u in het leger bloed gegeven hebt, mag u, na uw pensioen, bloed blijven geven tot uw 65ste.

U begrijpt best dat het leger niet meer kan tussenkomen voor uw vervoers- of andere kosten. In dit opzicht vragen wij u onderstaand formulier in te vullen en te ondertekenen.

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid