De instelling voor bloedtransfusie

headerlogo

Instelling voor bloedtransfusie

dom supports bloodDe Militaire Instelling voor bloedtransfusie (MDBT)is de kleinste eenheid van de Belgische transfusiedienst voor de productie van rode cellen (packed cells), plasma en bloedplaatjes (trombocieten).

Deze dienst is gespecialiseerd in de productie van bloedcomponenten bestemd voor operationeel gebruik, voor behandeling van belangrijk bloedverlies bij brandwondpatiënten, voor herhaaldelijke bloedderivatentransfusies bij patiënten met bloedziekten en kanker.

Om dit te bereiken gebruikt de MDBT uitsluitend de meest recente geautomatiseerde technieken. Dit zorgt ervoor dat de MDBT bloedtransfusieproducten kan leveren van zowel hoge kwantiteit als van hoge kwaliteit.

Nog meer, de MDBT zorgt voor een systematische kwaliteitscontrole van alle bloedtransfusiederivaten en van een biologische controle van de donor, uitgebreid tot alle bloedtesten opgelegd door de andere NAVO-landen.

De rode bloedcellen worden bewaard in een nieuwe oplossing die een stokkage garandeert van 49 dagen.

De bloedplaatjes worden behandeld met een techniek die virussen vernietigt, alsook de bacteriën en de witte bloedcellen, zodat deze derivaten kunnen gebruikt worden voor pasgeborenen en voor patiënten met bloedziekten en kanker.

In de curatieve geneeskunde garandeert de MDBT de behandeling van militaire patiënten met haemochromatose, een genetische ziekte die een progressieve ijzerintoxicatie provoceert en de ziekte van Vacquez, een vorm van leukemie van de rode cellen, door geautomatiseerde aderlatingen.

In de preventieve geneeskunde zorgt de MDBT voor bloedafnames voor het Centraal Medisch Expertisecentrum, voor Arbeidsgeneeskunde en voor de Biotheek van ministerie van Defensie.

De laboratoria van de MDBT spelen een belangrijke rol als referentielaboratorium voor virale hepatitis, AIDS en bloedgroepbepaling voor alle militairen en voor het burgerpersoneel van het ministerie van landsverdediging.

Ons Adres:
Bruynstraat 1
1120 Neder-over-Heembeek
Telefoon:
Tel. +32 (0)2 264 41 11

 

URGENTIE?

 

DISPATCHING: 02/264 48 48

 

koningin astrid