headerlogo
Nl Fr

Reumatologie

Reumatologie


Blok C verdieping -1


02 264 47 24
02 264 47 25


02 264 47 23

Rechthebbenden:
Personeelsleden Defensie

Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Ma 08u00 - 12u30 13u30 - 15u30
Di 08u00 - 12u30 13u30 - 15u30
Wo 08u00 - 12u30 13u30 - 15u30
Do 08u00 - 12u30 13u30 - 15u30
Vr 08u00 - 12u30 13u30 - 15u30

Zorgverleners

Diensthoofd:

Dr. J-L. Leflot

Geneesheer:

Dr. M. Moris

Aangeboden zorg en expertise

Reuma is een verzamelnaam voor een 200-tal soorten aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen, slijmbeurzen en bot) die men grofweg kan onderverdelen in:

  • Ontstekingsreuma zoals Reumatoïde artritis, Ziekte van Bechterew en Spondylartropathieën, Psoriasisartritis, Lupus en andere reumatische bindweefselziekten, reactieve artritis en posttraumatische artritis. Kristalartritis zoals jicht en chondrocalcinose.
  • Weke delen reuma (buiten de gewrichten)
  • Botaandoeningen zoals osteoporose, ziekte van Paget,
  • Slijtagereuma of artrose, en peesontstekingen.

Arthritis Care Program

Het artritis zorgprogramma is bestemd voor elke patiënt die geconfronteerd wordt met ontstoken gewrichten of reumatische klachten.

Vroegtijdige herkenning van verdachte symptomen en vroegtijdige detectie van de aandoening.

Vooral bij het optreden van alarmsignalen van artritis (plots optreden van pijn en zwelling in één of meerdere gewrichten gedurende enkele dagen en vooral gekenmerkt door ochtendstijfheid) is het belangrijk om zo vlug mogelijk een diagnose te stellen om de ziekteactiviteit aan banden te leggen.

Een behandelingsplan kan worden uitgestippeld.

De behandeling is afhankelijk van de aandoening, de klachten en hoe men op de medicatie reageert. Soms is een agressieve medicamenteuze therapie noodzakelijk om snel ontstekingen te behandelen om zo gewrichtsschade te beperken of zelfs te voorkomen. Deze basistherapie wordt regelmatig opgevolgd en aangepast indien nodig. Sinds enkele jaren worden er bij bepaalde patiënten die hiervoor in aanmerking komen, de nieuwe, zogenaamde ‘Biologische behandelingen’ ingeschakeld.
Naast een diagnostische en therapeutische aanpak van iedere reumapatiënt, willen we de gezondheidsproblemen en functionele beperkingen tot een minimum beperken. Er zal de nadruk gelegd worden op gewrichtsbescherming, bewegen en in beweging blijven.
Deze specifieke zorg verreist dan ook een multidisciplinaire aanpak. Hiervoor werken wij nauw samen met verschillende professionele hulpverleners zoals kinesitherapeuten, ergotherapeuten, bandagisten, ortho-prothesisten, revalidatieartsen, orthopedische chirurgen, enz...