headerlogo
Nl Fr

Center for Excellence in Infectious Diseases

research_travel

Het centrum voor infectieziekten omvat ondermeer de Travel Clinic van het Militair Hospitaal. In een bredere context ontwikkelt en coƶrdineert het centrum voor infectieziekten wetenschappelijke activiteiten binnen vier expertisedomeinen: reisgeneeskunde, tropische geneeskunde, nosocomiale infecties en de raakvlakken tussen militaire gezondheidszorg en public health. Dit laatste domein omvat outbreakmanagement van infecties, infectiecontrolemaatregelen en bioterrorisme.

Op vlak van reisgeneeskunde werden er enkele researchprojecten opgestart binnen de Travel clinic van het Militair Hospitaal in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen.

In het kader van ziekenhuisinfecties wordt er voornamelijk samengewerkt met Lab MCT van het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal.

In het kader van tropische ziekten wordt er voornamelijk samengewerkt met partners in het buitenland zoals het universitair ziekenhuis Tygerberg in Kaapstad (Zuid-Afrika), het militair ziekenhuis in Camp Kokolo in Kinshasa (RDC) en het militair ziekenhuis in Kigali (Rwanda).

samenwerking

Samenwerking
(klik op foto voor details)

tygerberg

Tygerberg
(klik op foto voor details)

team_tygerberg

Team Tygerberg
(klik op foto voor details)

kokolo

Kamp Kokolo
(klik op foto voor details)

Logo CEID

Infectieziekten zijn een zeer ernstige bedreiging voor militairen in operaties en tijdens gewapende conflicten, gaande van klassieke infecties met toenemende antibioticaresistentie tot het domein van de biologische wapens.

Tevens zijn infectieziekten de oorzaak van hoge mortaliteitscijfers binnen ons brandwondencentrum.