headerlogo
Nl Fr

Onze partners

Partnerschap tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en het UVC Brugmann

Om ook in de toekomst de doelstellingen van het Militair Hospitaal Koningin Astrid te kunnen realiseren en tot duurzame en doelmatige oplossingen te komen, is het noodzakelijk gebleken het militair hospitaal beter te integreren in de organisatie en in de openbare structuren van de Belgische gezondheidszorg.
Dit vereist een maximale oplijning met de normen die van toepassing zijn op de burgerziekenhuizen en een actieve synergie tussen Defensie en een partnerhospitaal.
In 2006 werd een partnerschap uitgewerkt tussen tussen het militair hospitaal en het Universitair Verplegingscentrum Brugmann.
www.uvc-brugmann.be

Samenwerking tussen het Militair Hospitaal en Brussels International Airport Company (BIAC)

Tussen de Federale Gezondheidsinspectie Vlaams-Brabant, Brussels International Airport Company en het Militair Hospitaal Koningin Astrid en met de goedkeuring van de Provinciale Commissie Dringende Geneeskundige Hulp werd in 2006 een overeenkomst afgesloten waardoor de standplaats van de ziekenwagen van Brussels International Airport Company een vooruitgeschoven post werd van de hoofdstandplaats van de interventiediensten van het militair hospitaal.
www.brusselsairport.be

Samenwerking tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en de VZW Pinocchio

De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van verbrande kinderen en jongeren. Het doel omvat enerzijds de steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden door ondermeer de nodige financiële middelen aan te bieden om in de behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien tijdens en na het genezingsproces. Anderzijds draagt de VZW ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.
Er is sinds jaren een intense samenwerking tussen de vereniging en het militair hospitaal maar de VZW Pinocchio steunt alle verbrande kinderen en jongeren alsook hun families, ongeacht de plaats waar ze verzorgd en gevolgd worden.
www.vzwpinocchio.be

Samenwerking met de andere eenheden van Defensie

De belangrijkste partners voor het Militair Hospitaal Koningin Astrid zijn ongetwijfeld de andere eenheden van Defensie en in het bijzonder onze zustereenheden van de Medische Component.
Informatie over de taken, de organisatie en de werking van deze eenheden alsook over het Commando van de Medische Component vindt u op de algemene website van Defensie. www.mil.be Ga daar naar
Organisatie / Componenten / De Medische Component

Samenwerking tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en de reserveofficieren van de Medische Component

De actieve reserve ondersteunt het militair hospitaal in de uitvoering van de dagelijkse taken en dit zowel in Neder-over-Heembeek alsook tijdens oefeningen en operaties. Het actieve personeel van het hospitaal volgt op zijn beurt met interesse de activiteiten van de nationale (Koninklijke Nationale Vereniging van de Medische Militaire Reserve vzw) en internationale verenigingen van de reserve (Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve).
www.ciomr.org en www.knvmmr-arnrmm.be

Samenwerking tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en het OLV-ziekenhuis, campus Aalst

In april 2008 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de huidbank behorende tot het brandwondencentrum van het het militair hospitaal en het OLV-ziekenhuis, campus Aalst, inzake het preleveren van huid bij huiddonoren.
www.olvz.be

Samenwerking tussen het Militair Hospitaal Koningin Astrid en de European Homograft Bank

De European Homograft Bank (EHB) is een internationale vereniging zonder winstgevend doel die op de site van het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek een weefselbank voor hartkleppen en bloedvaten uitbaat. De activiteiten hebben een interuniversitair en internationaal karakter en sinds de oprichting in 1989 is er steeds een nauwe samenwerking geweest tussen het militair hospitaal en de vereniging.
www.ehb.org