headerlogo
Nl Fr

Het bioklinisch laboratorium

laboratorium

Het laboratorium voert de analyses uit bij de rechthebbenden en dit in het kader van de curatieve geneeskunde (beperkt tot de resterende diensten van het Militair Hospitaal), de expertise geneeskundige, de medische basis selectie en tenslotte de preventieve geneeskunde (arbeidsgeneeskunde, aanvragen in het kader van pre en post zending).

Het laboratorium voert de analyses uit op de meest uiteenlopende biologische monsters (bloed, urine, wonden enz...)

Deze analyses betreffen de volgende klinische domeinen:

laboratorium

Klinische scheikunde

Deze dienst voert de analyse uit van de voornaamste scheikundige, toxicologische en therapeutische monitoring parameters. Hierbij wordt beroep gedaan op verschillende analytische methoden zoals de spectrofotometrie, specifieke elektroden, immunochimie, chromatografie (HPLC, GC), atomaire absorptie spectroscopie.

laboratorium

Microbiologie

De microbiologie omvat de diensten van de bacteriologie en de serologie. Hier worden de analyses noodzakelijk voor de diagnostiek en therapeutische opvolging gerealiseerd. De resultaten worden eveneens gebruikt bij het epidemiologie toezicht ter voorkoming van nosocomiale infecties.

laboratorium

Hematologie

Deze sector voert de hematologische analyses uit zoals de telling van de verschillende bloedcellen en de bepaling van hemoglobine. Tevens worden eventuele bloedparasieten microscopisch opgespoord.

laboratorium

Bloedstolling

In deze dienst worden de routine stollingstesten uitgevoerd.

laboratorium

Nationaal Referentie Centrum Anaplasma phagocytophilum (ISO 15189 BELAC-530-MED)

In samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid levert het klinisch laboratorium van het Militair Hospitaal Koningin Astrid de ondersteuning aan de Belgische clinici die burger en militaire patiënten behandelen met tekenbeet geassocieerde ziekten (zie ookhttp://nrchm.wiv-isp.be).
Aanvraagformulier

Vaak gestelde vragen Labo

Men moet aan drie voorwaarden voldoen: Rechthebbende zijn op de medische verzorging bij Defensie en/of gehospitaliseerd zijn in het Militair Hospitaal of consulteren in een dienst van het Militair Hospitaal waar burgerpersonen worden behandeld. De analyse aanvraag dient te worden opgesteld en getekend te zijn door een militaire of aangenomen arts. De analyses dienen te worden aangevraagd in het kader van de weerhouden curatieve gespecialiseerde diensten, de expertise geneeskunde, de arbeidsgeneeskunde binnen Defensie en tenslotte in het kader van de paraatstelling in de brede zin van het woord.

In de meeste gevallen moet men nuchter zijn voor een bloedafname. In geval van twijfel of voor meer inlichtingen kan U het laboratorium contacteren op volgende nummers: 02 264 46 55 of 02 264 46 51.

De eigenlijke bloedafname wordt uitgevoerd in de MDBT, maar vooraf dient de patient zich aan te bieden in het klinisch laboratorium van het Militair Hospitaal (blok C, verdieping O). De bloedafname richt zich tot de patiënten van de diensten expertise, arbeidsgeneeskunde en de Biotheek. Enkel voor de bloedafnames van de Biotheek is het noodzakelijk een afspraak te nemen (02 264 46 81). De curatief gerichte bloedafnames worden uitgevoerd in de verschillende hospitalisatiediensten van het Militair Hospitaal en door middel van een pneumatisch transportsysteem naar het laboratorium verstuurd. De bloedafnames die worden uitgevoerd in de andere medische eenheden van Defensie in België of in het buitenland worden met een transportdienst naar het laboratorium van het Militair Hospitaal vervoerd.

De analyse resultaten worden steeds schriftelijk of langs een informatica systeem aan de aanvragende geneesheer meegedeeld. De routine analyses worden op de dag van afname uitgevoerd, de meer gespecialiseerde parameters worden één of twee keer per week bepaald. De resultaten van de externe analyses worden via het laboratorium van het Militair Hospitaal naar de aanvragende geneesheer doorgestuurd.

Werking

Het laboratorium functioneert 24u/24u ten einde de dringende analyses van de verschillende hospitalisatie diensten van het Militair Hospitaal te kunnen verzekeren.

Gemiddeld worden jaarlijks 500 000 analyses uitgevoerd.

De meeste analyses worden ter plaatse uitgevoerd maar bepaalde gespecialiseerde of zelden aangevraagde ontledingen worden aan erkende extern laboratorium toevertrouwd.

Het laboratorium omvat eveneens een pre en post analytische afdeling voor de administratie (registratie, verdeling, rapportering...), de contacten met aanvragende geneesheren en het beheer van de externe analyses.

De laboratorium activiteiten zijn projecteerbaar in de operatie zones dankzij een aantal operationele laboratorium modules. De deelname van de klinische biologen en de medische laboratorium technologen aan diverse buitenlandse zendingen laat toe om de banden met het geneesherenkorps en het paramedische personeel van Defensie of van andere buitenlandse strijdmachten te versterken.

Nuttige inlichtingen: Labo

Plaats:
het onthaal van het labo bevindt zich op het gelijkvloers in blok C.

Openingsuren:
maandag tot vrijdag: 07u30 tot 16u00. Na 16u00 is het labo alleen nog beschikbaar voor de dringende stalen van de hospitalisatiedienst.

De klinische biologen zijn: Apotheker Kapitein Van Den Bossche, Apotheker Majoor (Res) Hing, Dokter Gallez, Professor Chatelain en Dokter Vanhonsenbrouck.

De kwaliteitsverzekering wordt gecoördineerd door Apotheker Majoor (res) Mony Hing.

Om een klinisch bioloog te contacteren of informatie te bekomen betreffende aanvragen van onderzoeken kan u zich richten tot een van volgende telefoonnummers, op werkdagen van 08u00 tot 15u30: 02 264 46 55 of 02 264 46 51

Nuttige links

Logo WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

De WHO is de leidende en coörinderende autoriteit in het domein van de gezondheid en van de werken met internationaal karakter in de schoot van de Verenigde Naties...

Logo ITG

Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen is een van de belangrijkste instellingen ter wereld voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden.