headerlogo
Nl Fr

!!! Nieuwe telefoonnummers !!! (zie consultatiediensten)

!!! Verstrenging Lage Emissie Zone !!!

Med Kol Weuts

Ik heet u van harte welkom op de website van het Militair Hospitaal Koningin Astrid. Ik ben bijzonder verheugd u de talrijke aspecten te kunnen voorstellen van de mogelijkheden en competenties waarvan u kunt genieten in ons gespecialiseerd hospitaal.

Dankzij de kwaliteit en de motivatie van ons personeel willen wij u de best mogelijke zorgen aanbieden in de domeinen waarin we gespecialiseerd zijn.

Of u nu patiënt bent, bezoeker of zorgverstrekker, u vindt hier alle belangrijke informatie aangaande onze activiteiten in het domein van consultaties, hospitalisatie, expertises, wetenschappelijk onderzoek, alsook andere, zeer praktisch gerichte informatie.

Aarzel niet om ons uw mening en uw raadgevingen over te maken. Wij engageren ons om naar best vermogen hieraan te beantwoorden.

In naam van het personeel van het Militair Hospitaal wens ik u een aangenaam virtueel bezoek toe aan onze instelling.

Geneesheer Kolonel Stafbrevethouder Wouter Weuts
Directeur

Belgisch Museum voor Radiologie

Klik op de affiche om ze te vergroten

Meer info op de ASKLEPIOS website

Vrijwilligerswerk
pinocchio

De vzw Pinocchio is op zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding van kindpatiënten met brandwonden in het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal.
De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van verbrande kinderen en jongeren.

Het doel omvat enerzijds de steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden, door onder meer de nodige financiële middelen aan te bieden om in de behoeften van deze kinderen te kunnen voorzien tijdens en na het genezingsproces.
Anderzijds draagt de vzw Pinocchio ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.
Bent u geïnteresseerd, gelieve dan voor verdere inlichtingen contact op te nemen met Mevr. Els VANDERMEULEN, psychologe in het brandwondencentrum, op het nummer 02 264 51 62.

Website VZW Pinocchio