headerlogo
Nl Fr

Organisatie en structuur

De Directie

De Directie is als volgt samengesteld:

Algemeen Directeur: geneesheer Kolonel Stafbrevethouder Wouter Weuts

De Directie bestaat zelf uit 3 pijlers: de Medische Directie, de Directie Nursing en de Directie Administratie en Logistiek.

De Medische Directie

Medisch Directeur: geneesheer Kolonel David Vanhoutte

De Medische Directie leidt de volgende Departementen: Crisis & Disaster, Research en Coördinatie Kine.
Zij overkoepelt ook de Departementen Hospitalisatie, Polikliniek, Interventiediensten, het Centrum voor Medische Expertise, de Medisch-Technische Diensten.

De Directie Nursing

Directeur Nursing: Kapitein-commandant An Van der Auwera

Het Militair Hospitaal telt momenteel ongeveer 160 militaire en burgerverpleegkundigen verspreid over de departementen Hospitalisatie, Polykliniek, Interventiediensten, Medische Steun, Logistiek en het Centrum voor Medische Expertise.

De militaire verpleegkundigen - en soms ook de burgers op vrijwillige basis - wisselen hun werk op dikwijls gespecialiseerde diensten af met deelname aan zendingen in het buitenland (Europa, Afrika, Midden-Oosten).

De Directie Administratie & Logistiek

Directeur Administratie & Logistiek: Luitenant-kolonel Militaire Administrateur Carlos de Vaulx de Champion

De Directie Administratie & Logistiek is verantwoordelijk voor Humanresourcesmanagement en Logistiek.

Situering binnen de Medische component

Geneesheer Brigadegeneraal Pierre Neirinckx

De Medische Component (MC) verzekert de medische steun voor heel Defensie. Daarnaast neemt hij deel aan humanitaire hulp en hulp aan de natie.

Het is de taak van de MC om de fysieke en psychische integriteit van elke militair te vrijwaren zowel preventief als curatief, en dit zowel tijdens operaties als tijdens de dagdagelijkse activiteiten. Voor het personeel dat deelneemt aan operaties in soms moeilijke omstandigheden, is het essentieel ter plaatse te kunnen genieten van medische zorgen die van vergelijkbare kwaliteit zijn met wat zij in eigen land kennen.

Vandaar dat bij elke eenheid in operatie ook altijd medische personeel aanwezig is. Bovendien evalueert de MC de gezondheidsrisico’s tijdens operaties en stelt hij onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s op ter controle van de hygiëne in de militaire kwartieren.

Om deze opdrachten uit te voeren beschikt De Medische Component (MC) over volgende eenheden:

1 medisch operationeel commando “COMOPSMED” gesitueerd in Evere.

5 operationele eenheden voor medische interventie (EMI) gelegen in Lombardsijde (1 EMI), Leopoldsburg (2 EMI), Marche-en-Famenne (3 EMI), Peutie (4 EMI) en Nijvel (5 EMI). Zie www.mil.be/nl/medische-component voor meer informatie.

1 hospitaal gelegen in Neder-over-Heembeek: het Militair Hospitaal Koningin Astrid

het Competentiecentrum van de Medische Component (CC Med) gelegen in Neder-over-Heembeek:

 • een centrum en drie antennes in Brugge, Leopoldsburg en Marche-en-Famenne
 • specifieke vormingen in de medische component (vb: ambulanciers)
 • medische vormingen voor het personeel van de andere componenten (vb: helpers)
 • medico-militaire vormingen en informatie verbonden met de ontplooiingstheaters

Andere functionele structuren

 • Directieraad
 • Comité ZiekenhuisHygiëne
 • Comité Antibiotica
 • Medische raad
 • Comité Rampenplanning
 • Transfusie Comité
 • Comité Medisch Materieel
 • Farmaceutisch Comité