headerlogo
Nl Fr

Center for Excellence in Infectious Diseases

Infectieziekten zijn een zeer ernstige bedreiging voor militairen in operaties en tijdens gewapende conflicten, gaande van klassieke infecties met toenemende antibioticaresistentie tot het domein van de biologische wapens.

Centrum voor hyperbare zuurstoftherapie

Het Centrum voor Hyperbare O2-therapie van het Militair Hospitaal heeft in de loop der jaren een aanzienlijke reputatie als « centre of excellence » opgebouwd binnen Europa met deelname aan Expert Panels, Europese research-projecten en Normalisatie-panels.

Centrum voor locomotorische aandoeningen

Aandoeningen van het locomotorisch stelsel zijn inherent aan de beroepsactiviteiten van operationele militairen. Een dienst die zich toelegt op de behandeling en de revalidatie van locomotorische aandoeningen moet dan ook één van de speerpunten van het Militair Hospitaal blijven.

Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde

De nieuwe hypobare kamer van het Centrum voor luchtvaartgeneeskunde van het Militair Hospitaal is sinds juni 2008 operationeel zijn en is een unieke installatie in België.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid van het Militair Hospitaal omvat een dienst individuele hulpverlening, een centrum voor crisispsychologie en het Militair Centrum voor Alcohologie.

Het lab MCT

Tot het brandwondencentrum behoort een laboratorium voor moleculaire en cellulaire technologie.

Wetenschappelijk onderzoek in het Militair Hospitaal Koningin Astrid

Omwille van de evoluties zowel binnen de geneeskunde alsook binnen Defensie dienden de taken van het militair ziekenhuis opnieuw vastgelegd te worden en diende de plaats van het militair ziekenhuis in het Belgische hospitaallandschap opnieuw bepaald te worden.
Het militaire ziekenhuis kende de voorbije jaren dan ook belangrijke hervormingen die nog niet zijn afgesloten.

Rekening houdend met zijn unieke situatie en de militaire opdrachten biedt het militair ziekenhuis gespecialiseerde geneeskunde aan in een aantal specifieke domeinen.
Het is de bedoeling de medische activiteiten rond die expertisepolen verder uit te bouwen en in een aantal domeinen op nationaal en zelfs europees vlak een referentiecentrum te blijven of te worden.