headerlogo
Nl Fr

Ombudsdienst

Alle medewerkers van het Militair Hospitaal Koningin Astrid streven ernaar om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Indien u echter niet tevreden bent over één of meerdere aspecten van onze dienstverlening, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de betrokken arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers.

Mocht dit gesprek geen voldoening geven, dan kan u contact opnemen met onze ombudsdienst. U kan hier terecht met vragen, klachten, suggesties en bedankingen.

Wie zijn wij?

De ombudsmedewerkers hebben een neutrale positie binnen het ziekenhuis. Ze bemiddelen tussen de patiënten en zorgverstrekkers en luisteren naar alle betrokken partijen. De bemiddelaars spreken geen oordeel uit, maar proberen de communicatie te herstellen. Het opzet is om naar een oplossing te streven waarmee iedereen tevreden is.

Onze taken:

  • Verhelderen van een klacht of ongenoegen.
  • Geven van informatie of advies.
  • Bemiddelen bij een klacht.
  • Regelen van een gesprek tussen u en de betrokken medewerker/arts, waar zij in regel bij aanwezig is.
  • Een klacht met betrokken medewerker/arts bespreken zonder dat u erbij bent.
  • Het overzicht behouden van eventuele klachten en suggesties zodat de werking van het het ziekenhuis kan worden geoptimaliseerd.

Vragen – Klachten – Suggesties
Bedankingen

Via email
Blanco feedbackformulier

Dit formulier kan je aan het onthaal verkrijgen en ter plaatse in de brievenbus deponeren.

Briefwisseling

Militair Hospitaal Koningin Astrid
Cel Quality assurance
Bruynstraat 1
1120 Brussel

Telefoon

02 443 18 63

Persoonlijk

Wilt u de ombudsmedewerker persoonlijk spreken, dan meldt u zich aan de receptie. Onze onthaalmedewerkers gaan voor u na of de ombudsmedewerker u kan ontvangen.

Ligging

Aan de centrale ingang gaat u onmiddellijk achter de dubbele glazen deuren onmiddellijk naar links, u neemt de trap of de lift tot de eerste verdieping. U houdt links aan, in het midden van de gang gaat u opnieuw naar links en u heeft de ombudsdienst bereikt.

Openingsuren

Maandag tot en met vrijdag van 08Hr00-15Hr00.