headerlogo
Nl Fr
>

De hospitaalapotheek

Biotheek

Rol

verzekeren van alle taken die wettelijk voorzien zijn in het KB van 4 maart 1991 en die alle gericht zijn op een goed gebruik van een geneesmiddel: bereiding, controle, bewaring, aflevering.

De apotheek van het Militair Hospitaal werkt ten dienste van

 • Gehospitaliseerde militairen en burgers bij defensie op de verschillende diensten van het hospitaal
 • Burgers opgenomen in het brandwondencentrum (BU 11, BU 12, BU SOP, BU CONS)
 • Volgende diensten: hyperbaar centrum, bloedbank, huidbank, dienst fysiologie en revalidatie, reumatologie, centrum van medische expertise, spoed, MUG, centrum voor geestelijke gezondheid, dienst gynaecologie, en elke andere dienst aangesteld door de militaire autoriteit

Objectieven

 • Zich integreren in multidisciplinaire groepen binnen de domeinen waar een vereniging van verschillende competenties nodig is en de bijdrage van een apotheker belangrijk
 • Leveren van objectieve informatie aan het medisch korps en het verplegend personeel
 • Verbeteren van de ziekenhuishygiëne: garanderen van het kwalitatief functioneren van de centrale sterilisatie, selecteren en bereiden van antiseptica; verantwoord gebruik van antibiotica; leveren van geneesmiddelen 'klaar voor gebruik'
 • Opstellen van een Therapeutisch Formularium en een Cataloog voor Medisch materiaal, nuttig voor het optimaliseren van het beheer en het beperken van de uitgaven
Biotheek

Activiteiten

Beheer van geneesmiddelen
 • Beheer van alle geneesmiddelen en gelijkgestelde producten gedefinieerd in het KB van 04 maart 1991 (met uitzondering van producten voor klinische studies) maw : farmaceutische specialiteiten, magistrale bereidingen, medisch en steriel materiaal,verbanden, ontsmettingsmiddelen en antiseptica, protheses en implantaten, geregistreerde dieetproducten* en medische stalen
 • Distributie van medische en andere gassen (02 264 44 85)
 • Informatica systeem ILIAS (stock, bestellingen, statistieken): 02 264 46 38/46 71

* in het Militair Hospitaal beheert de apotheek ook niet-geregistreerde dieetproducten.

Stockeren en verdelen van geneesmiddelen
 • Verzekeren van de bevoorrading, de permanente stockering en bewaring van geneesmiddelen in optimale omstandigheden van temperatuur en vochtigheidsgraad, beschut tegen licht en bronnen van verontreiniging
 • Dagelijkse aflevering per patiënt, op basis van individuele voorschriften voor de herbevoorrading van de gedecentraliseerde stocks (basisdotatie)
 • Controle van de basisdotatie van de verpleegeenheden, in functie van stockeringscondities en wetgeving.

Verdovende middelen worden alleen afgeleverd indien voorgeschreven op een voorschrift voorzien voor verdovende middelen op naam van de patiënt, met naam en handtekening van de arts, de hoeveelheid en dosering van het middel voluit geschreven (KB van 20 Feb 87) Bij aflevering moet de persoon die de verdovende middelen komt halen, tekenen voor ontvangst.

Farmaceutische bereidingen
 • Magistrale bereidingen
 • Semi-industriële bereidingen volgens gestandardiseerde formules
 • Steriele bereidingen waarvan de formule anders is dan beschikbare commerciële preparaten of waarvan de indicatie of bestemming een specifiek karakter vereisen, of waarvan het bereiden door de apotheek een maximum aan veiligheid voor de patiënt garandeert, bijvoorbeeld: bereiding in aseptische omstandigheden, bereiding van parenterale voeding (TPN volgens formules die aan de specifieke behoeften van het brandwondencentrum beantwoorden)…
Andere

Actieve en regelmatige deelname aan volgende comités:

 • Comité voor ziekenhuishygiëne
 • Médico-Pharmaceutisch Comité
 • Comité van Medisch Materiaal
 • Groep Nutritie
 • Groep "antiseptica en ontsmettingsmiddelen"
 • Groep "antibiotica"
 • Comité voor bloedtransfusie
Sterilisatie en ontsmetting

De apotheek verzekert een kwalitatieve werking van de centrale sterilisatie en de ontsmetting van medisch en chirurgisch materiaal in het hospitaal. Ze komt tussen bij het kiezen van het materiaal en hun validatie en bij de validatie van de procedures.

Beddencentrale

De apotheek verzekert een goede werking van de beddencentrale, de hygiëne van het betrokken materiaal (bedden, nachtkastjes,…) en de reiniging van de moppen.

De hoofdtaken van deze dienst zijn:

 • ontsmetting van bedden en bijhorend materiaal
 • ontsmetting van kamers en boxen met behulp van aërosol
 • ontsmetting en reiniging van de moppen, hun beheer en distributie
 • de distributie van containers voor medisch afval
 • het transport en "aankleden" van de bedden
 • het beheer van rolstoelen
Magazijnen voor medisch materiaal

Twee categorieën van materiaal worden beheerd door de apotheek (stockering en aflevering):

 • Steriel medisch materiaal
 • Niet-steriel medisch materiaal

De ontvangst van bestellingen en de controle hiervan (bestemmeling, aantal colli's, staat van de bestelling) wordt verzekerd door personeel dat afhangt van de Dienst Aankoop.

>Terug naar contactgegevens >Terug naar overzicht