headerlogo
Nl Fr
>

Militair Centrum voor Addictie (CMilA)

Therapeutisch kader

CMilA is een therapeutische gemeenschap waar de deelnemers gedurende acht weken een traject (cursus) kunnen volgen.
Het is gebaseerd op vier pijlers:

  • een alcohol/drugsvrije omgeving
  • zelfzorg
  • eigen verantwoordelijkheid
  • groepswerk

Tijdens het verblijf wordt geen alcohol noch drugs gebruikt, met een visie van verdere onthouding op lange termijn. De deelnemer wordt begeleid in het bewustworden van zijn verslavingsprobleem. Vooral het groepsgebeuren is steunend en dynamisch in het anders omgaan met problemen en frustraties. Onze zorg bestaat erin opvang te bieden aan de mensen met verslavingsproblemen en hen te steunen in hun eigen kracht en creativiteit om hiervoor een uitweg te vinden.

Dit verblijf kan op twee manieren gebeuren:

  • ofwel als 'cursus', gedekt door een marsbevel vanuit de eenheid (vereist medewerking vanuit de eenheid)
  • ofwel als 'AGR' (wat beschouwd wordt als een afwezigheid en telt dus mee in de 150 dagen)

Aanmelding

Op eigen initiatief, via CMilA en de militaire of burgerarts, kan op het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) een afspraak worden gemaakt met een psychiater.

In dit kennismakingsgesprek wordt de medische toestand besproken.

Vrijblijvende informatie kan u steeds telefonisch bekomen of na een informeel bezoek aan ons centrum.

Lichamelijke ontwenning

Lichamelijke ontwenning gebeurt via een kortstondige opname in een burgerhospitaal mits doorverwijzing van een Dr Psy van het MHKA-CGG.

Na overleg met het team kan de betrokkene de verdere traject volgen gedurende 8 weken in het CMilA.

Multidisciplinaire samenwerking

Het CMilA team bestaat uit:

  • een psychiater
  • verpleegkundigen
  • ambulancier
  • ervaringsdeskundige

Het leven binnen het centrum bestaat uit dagelijkse groepssessies, begeleide groepsactiviteiten, sportactiviteiten, medisch-psychiatrische opvolging en de mogelijkheid van een individuele psychotherapeutische begeleiding.

Nazorg

Op het einde van het traject wordt de verdere begeleiding besproken. Deze kan ambulant via het CGG verder gezet worden.

Na verloop van 6 maand wordt de mogelijkheid geboden om gedurende een week opnieuw deel te nemen aan de therapeutische sessies.

Elke werkende donderdag wordt er een open bijeenkomst georganiseerd.

>Terug naar contactgegevens >Terug naar overzicht