headerlogo
Nl Fr

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG)

cgg

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheid van het Militair Hospitaal Koningin Astrid biedt opvang en begeleiding aan militairen en burgerpersoneel van Defensie die werden geconfronteerd met psychische en/of psychiatrische problemen.

In het CGG wordt gewerkt binnen een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Het centrum is samengesteld uit drie diensten: de Dienst individuele hulpverlening (DIH), het Centrum voor crisispsychologie (CCP) en het Militair centrum voor alcohologie (CMilA).

De DIH staat in voor de psychotherapeutische en/of psychiatrische behandeling van patiënten met een breed spectrum aan mentale gezondheidsproblemen.

Het CCP is eerder een centrum voor ambulante dringende geestelijke gezondheidszorg ten voordele van individuen die getroffen werden door een ingrijpende gebeurtenis zoals een schietincident, een ernstig verkeersongeval of een poging tot zelfdoding. De aanpak is preventief en gericht op het voorkomen van psychische restletsels. Daarnaast biedt het CCP eveneens psychosociale ondersteuning aan de burgerbevolking in het kader van de Hulp aan de Natie, en dit naar aanleiding van grootschalige incidenten zoals de gasexplosie in Gellingen (30/07/2004), de treinramp in Halle-Buizingen (15/02/2010), het busongeval in Sierre in Zwitserland (13/03/2012).

Het CMilA tenslotte is een residentieel begeleidingscentrum voor de behandeling van de rechthebbenden van Defensie met een alcoholverslavingsproblematiek.

In de drie domeinen is wetenschappelijk onderzoek nuttig en aangewezen en momenteel zijn er onderzoekscontacten met diverse partners in binnen- en buitenland.

Relevante onderzoeksdomeinen zijn: onderzoek ter verbetering van de behandeling van psychologische en psychiatrische pathologie bij militairen, persoonlijkheidsproblemen bij militairen die kunnen leiden tot een dysfunctioneren, preventie van afwijkend gedrag, onderzoek aangaande post traumatic stress disorder (PTSD) en andere effecten van traumatische gebeurtenissen, reïntegratie van militairen na repatriëring om psychische redenen, evaluatie van zorgprogramma's voor alcohol- en middelengebruik,...

Bovendien zal het CGG betrokken worden in onderzoek naar preventie en optimalisering van de behandeling van aandoeningen waarbij psychologische factoren een rol kunnen spelen (lage rugpijn, obesitas, ...).