headerlogo
Nl Fr

Centrum voor locomotorische aandoeningen

loco2

Aandoeningen van het locomotorisch stelsel zijn inherent aan de beroepsactiviteiten van operationele militairen. Een dienst die zich toelegt op de behandeling en de revalidatie van locomotorische aandoeningen moet dan ook één van de speerpunten van het Militair Hospitaal blijven.

Het locomotorisch centrum omvat de verschillende medische specialiteiten die zich bezighouden met ons bewegingsapparaat en met de “mechanische” fysieke conditie van de rechthebbenden van Defensie: de reumatologie, de orthopedie, de fysiotherapie en de sportgeneeskunde.
Bedoeling is aan de hand van zorgpaden een geïntegreerde aanpak van de pathologie van het locomotorisch stelsel aan te bieden (pathologie die overigens inherent is aan de beroepsactiviteit van onze operationele militairen). Het zal u dus niet verbazen dat ook de kinesist, de ergotherapeut en zelfs de psycholoog daarin hun deel hebben.Vandaar dat zowel de diagnostiek en de preventie aandacht krijgen, alsook de behandeling op zich (conservatief of chirurgisch) en de revalidatie en de herconditionering nadien. Niet te verwonderen dat het locomotorisch centrum dus een essentiële component is binnen de nog ruimere structuur van het “MeNu-Fit” programma.

loco

Het locomotorisch centrum is niet enkel een partner in het behoud van de operationaliteit van onze troepen maar het draagt met zijn chirurgen en kinesisten ook actief bij aan de uitzendingen in militaire operatietonelen.Tenslotte bevat het ook een cel “Evaluatie, Preventie, Onderzoek en Ontwikkeling”.
Maandelijks organiseert een multidisciplinair team informatiesessies voor patiënten met rugklachten. Er worden dan ergonomische tips gegeven over hoe je je houding kan verbeteren, je rug kan stabiliseren tijdens routineactiviteiten enz. Tijdens die “bijscholingen” leer je ook in het dagelijkse leven beter omgaan met rugklachten, zoals rugpijn bijvoorbeeld, al is het maar om een evolutie naar chronische pijn te voorkomen.

Het accent van het wetenschappelijk onderzoek in het domein van de heelkundige behandeling van locomotorische aandoeningen, de revalidatie en de kinesitherapie ligt in het Militair Hospitaal op de aandoeningen van het onderste lidmaat en de wervelzuil.
De onderzoeksdomeinen zijn de evaluatie, de behandeling en de primaire en secundaire preventie van neuromusculoskeletale pathologie.