headerlogo
Nl Fr

Kinesitherapie

Kine


Blok C verdieping -1


02 264 47 27
02 264 47 25


02 264 47 23

Rechthebbenden:
Personeelsleden Defensie
Militairen - invaliden - vredestijd
Militairen - invaliden - oorlogstijd

Openingsuren

Voormiddag Namiddag
Ma 08u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Di 08u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Wo 08u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Do 08u00 - 12u00 13u00 - 16u00
Vr 08u00 - 12u00 13u00 - 16u00

Openingsuren secretariaat:
van 08u00 tot 12u00 en
van 13u00 tot 16u00

Zorgverleners

Coördinator:

D. Van Tiggelen

Kinesitherapeuten:

D. Aerssens

E. Bolle

M. Ermens (Sofrologie)

S. Glibert

B. Henry

V. Lootens

N. Mallefroy

G. Moeneclaey

L. Moerman

E. Neyens

P. Flagothier

Aangeboden zorg

In de dienst kinesitherapie van het Departement Polikliniek worden hoofdzakelijk aandoeningen van het “neuromusculoskeletaal” stelsel behandeld.

Dit betekent dat er voornamelijk behandelingen worden uitgevoerd op patiënten die aandoeningen hebben van gewrichten, spieren, pezen en omliggende zenuwen.

Verscheidene therapeuten zijn dan ook gespecialiseerd in sportletsels en/of manuele therapeutische technieken.

Afspraken kunnen er enkel gemaakt worden indien U in bezit bent van een medisch voorschrift opgesteld door een militaire of aangenomen arts.

U kan zich ook na uw medische raadpleging aanmelden in de dienst kinesitherapie zelf. De kinesitherapeuten vindt U in de blok C op het niveau -1 in de dienst Fysische Geneeskunde & Revalidatie.

Wanneer U dan een afspraak heeft, meldt U zich die dag best in sportkledij aan (of breng die mee). De eerste afspraak zal quasi uitsluitend worden aangewend voor het kinesitherapeutisch onderzoek. Neem dan ook alle nuttige gegevens die u bezit en die de therapeut zouden kunnen helpen zoals medische beeldvorming (Rx-foto’s, scans…).

Specialiteit

Kinesitherapie betekent letterlijk “behandelen door beweging”. De basis van de kinesitherapie zijn oefeningen die of door de kinesitherapeut worden uitgevoerd (passieve oefeningen) of door de patiënt worden uitgevoerd (actieve oefeningen).
De doelstelling is de normale functie en het bewegingspatroon herstellen. Daarbij werden in de loop der jaren nog andere technieken aangewend om deze functieherstel te bekomen: relaxatie, elektrotherapie, tapingtechnieken, Sofrologie...