headerlogo
Nl Fr

Het Logistieke Departement

Het Logistieke Departement van het Militair Hospitaal wordt gevormd door:

 • logistieke diensten van geneeskundige aard (hospitaalapotheek)
 • logistieke diensten van niet-geneeskundige aard (materiële hulpbronnen)
 • de Medisch-Biologische Technische Dienst ('MBTD')
 • de financiële dienst (eveneens verantwoordelijk voor het administratieve aspect van de aankopen)
 • een analysebureel, het zenuwcentrum van het departement

Het hoofd van het departement is Majoor Ingenieur Olivier Hallet.

Contact Logistiek Dept

Dienst plaatselijke aankopen 02 264 48 32
Bureel contracten 02 264 48 22
Facturatiebureel patiënten
(burgers & militairen)
02 264 42 43
Dienst levering & ontvangst
van materiaal DISPATCH
02 264 46 37
Medisch-Biologische Technische Dienst 02 264 46 74
02 264 46 75
Hospitaalapotheek 02 264 46 31

De hospitaalapotheek

De hospitaalapotheek van het Militair Hospitaal is de geneeskundige logistieke dienst van de instelling.
Men vindt er:

 • een hospitalisatie officine;
 • de magazijnen van steriel en niet-steriel materiaal;
 • de dienst voor sterilisatie van het materiaal;
 • het bureel ontvangst (DISPATCH), dat het contactpunt van de leveranciers is bij fysieke leveringen.

De hospitaalapotheek is eveneens verantwoordelijk voor de evacuatie van de geneeskundige afvalstoffen.

Materiële hulpbronnen

De dienst van materiële hulpbronnen van het Militair Hospitaal is de dienst die de instelling voor het geheel van de niet-geneeskundige logistieke materie ondersteunt, en dit ofwel op rechtstreekse wijze, ofwel als bemiddelaar naar de bevoegde diensten binnen Defensie.

Materiële hulpbronnen

Financiële dienst

De financiële dienst van het Militair Hospitaal groepeert:

 • het bureel voor plaatselijke aankopen, dat verantwoordelijk is voor de overdracht van de beperkte overheidsopdrachten, zowel in duur als in begroting;
 • het bureel contracten, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering (hoofdambtenaar) van de open overheidsopdrachten die ten gunste van het Militair Hospitaal zijn opgesteld;
 • het facturatiebureel, dat de rekeningen voor de patiënten opstelt voor de uitgevoerde prestaties (burgers en militairen);
 • het bureel analytische boekhouding

Medisch-Biologische Technische Dienst

De Medisch-Biologische Technische Dienst hanteert de middelen die toelaten de beschikbaarheid van de medisch-biologische uitrusting in optimale werkingscondities te garanderen.
Zij waakt over de veiligheid en de kwaliteit van de medische dispositieven die ter beschikking gesteld worden van de verschillende gebruikers.
Zij beheert de medisch-biologische apparatuur die onder haar verantwoordelijkheid valt en verzekert de opvolging ervan, zij houdt het inventaris bij vanaf het investeringsprogramma van de uitrusting tot aan de afschrijving ervan.
De Medisch-Biologische Technische Dienst beheert de interne en externe onderhoudsprestaties. Zij coördineert de onderhoudsprestaties en voert er de gepaste controles op uit en realiseert en delegeert de interventies.
Deze prestaties omvatten het curatieve onderhoud, de programmatie, de planning en de realisatie van de preventieve onderhoudsoperaties en de controles van de kwaliteit van de medische dispositieven.
Het geheel van deze operaties omvat daarenboven de diagnostische fase, de bijstand, de technische ondersteuning en het informeren van de gebruikers.

De opvolging van de reglementaire acties en de veiligheidsacties wat betreft de medische dispositieven (conformiteit, materiovigilantie) hebben eveneens een plaats in de onderhoudsfunktie.

De leveringen van materiaal voor deze dienst gebeuren via de Dispatch dienst.